• Home
  • Over Gildemacher

Over Gildemacher

In alles om ons heen is de ontwikkeling van het leefgebied zichtbaar. Niet altijd en niet voor ieder is die cultuurhistorie kenbaar. Elementen in het landschap herkennen en daardoor ook een gebied kennen verrijkt het dagelijks bestaan. De wereld om je heen kan benoemd worden.

Namen spelen een belangrijke rol om grip te hebben op de omgeving en in de communicatie tussen mensen over een gebied zijn ze onmisbaar. Met namen verwijst men naar alles wat ergens in de wereld maar voorkomt of voorkwam. Namen zijn stukjes taal en maken ook alle veranderingen en ontwikkeling van de taal waar ze toe behoren mee. Tegelijk zijn namen ook spiegels van de geschiedenis van de mens en zijn omgeving. Zoals een sloot zichtbaar maakt hoe het land in cultuur is gebracht, zo geeft het verhaal van een naam met het woord sloot een talig beeld van de cultuurhistorie.

Gildemacher Naamkundig en cultuurhistorisch onderzoek en advies levert bijdragen aan kennis en inzicht van landschap, aspecten van de geschiedenis van de cultuur en de rol van namen.

Gildemacher Naamkundig en cultuurhistorisch onderzoek en advies levert op aanvraag diensten aan overheden, particuliere instanties of bedrijven en individuen op het terrein van de cultuurgeschiedenis en met betrekking tot namen, speciaal tot toponiemen.